Đội Tàu Trường Nguyên

Đội tàu hàng khô và hàng rời chuyên dụng do Công ty sở hữu gồm 10 chiếc với trọng tải từ 1.000 DWT đến 23.860 DWT (Handysize). Đây là đội tàu cốt lõi của Trường Nguyên, phần lớn được đóng ở các xưởng đóng tàu của Nhật Bản và Việt Nam.

Tên Tàu Trường Nguyên Ocean 
Hô Hiệu      
HP 5938           
Chiều dài lớn nhất
147.50 m
Chiều rộng lớn nhất
29.00 m
Mớn nước
8.00 m
Trọng Tải
23820 DWT
Dung Tích
11894
Năm Đóng/ Hoán Cải
2021
Tên Tàu        Trường Nguyên Star
Hô Hiệu
HP 5721      
Chiều dài lớn nhất 
146.6 m
Chiều rộng lớn nhất
29.00 m
Mớn nước
8.00m
Trọng Tải 
23863,8 DWT
Dung Tích
11752
Năm Đóng/ Hoán Cải
2020
Tên tàu      
TRUONG NGUYEN 08
Hô Hiệu
HP 2699    
Chiều dài lớn nhất
85 m
Chiều rộng lớn nhất 
14.4 m
Mớn nước
5.52 m 
Trọng Tải
5256.97 DWT
Dung Tích
2294 
Năm Đóng/ Hoán Cải
2007/2017
Tên Tàu TRUONG NGUYEN 89
Hô Hiệu       HP 3901     
Chiều dài lớn nhất 103.18 m 
Chiều rộng lớn nhất 12.6 m
Mớn nước 5.58 m
Trọng Tải 4697,08 DWT 
Dung Tích 2242
Năm Đóng/ Hoán Cải
2009/2015
Tên tàu      
 TRUONG NGUYEN 68
Hô Hiệu
HP 3930 
Chiều dài lớn nhất
100.30 m 
Chiều rộng lớn nhất
13.80 m 
Mớn nước
5.65 m 
Trọng Tải
5024 DWT
Dung Tích
2283 
 Năm Đóng/ Hoán Cải
2008/2017
Tên tàu
TRUONG NGUYEN 18     
Hô Hiệu
HP 3867
Chiều dài lớn nhất
87.2 m
Chiều rộng lớn nhất
12.8 m
Mớn nước
 5.85 m
Trọng Tải
4557 DWT 
Dung Tích
2656
 Năm Đóng/ Hoán Cải
 2010/2015
Tên tàu     
       HOA YEN 01    
Hô Hiệu
 HP 4720
Chiều dài lớn nhất
66.06 m
Chiều rộng lớn nhất 
11.35 m
Mớn nước
3.54m
Trọng Tải 
 1814 DWT
Dung Tích
 830
Năm Đóng/ Hoán Cải
2018/2020
Tên tàu     
  HOA YEN 03
Hô Hiệu
HP 4721 
Chiều dài lớn nhất
68.00 m 
Chiều rộng lớn nhất
11.58 m 
Mớn nước
3.54 m 
Trọng Tải
1814 DWT 
Dung Tích
 830 
Năm Đóng/ Hoán Cải
2018/2019
Tên tàu     
         HOA YEN 02
Hô Hiệu
HP 2508
Chiều dài lớn nhất
84.80 m
Chiều rộng lớn nhất
13.80 m
Mớn nước
5.12 m
Trọng Tải
4.085 DWT 
Dung Tích 
2097
Năm Đóng/ Hoán Cải
2006
Tên tàu TRUONG NGUYEN 69
Hô hiệu HP 3951
Chiều dài lớn nhất86.36 m
Chiều rộng lớn nhất12.64 m
Mớn nước5.4 m
Trọng tải3748.5 DWT
Dung tích2340
Năm đóng/Hoán cải2004/2015

Gọi điện: 0345935411
wiget Chat Zalo